Potvrďte, že vám bylo 18 let

a vyjádřete se k nastavení cookies. Chystáte se vstoupit na stránky www.Sexshop-Erotic.cz s erotickou a sexuální tematikou.. S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies.

Kliknutím na tlačítko “OK” potvrzuji, že mi již bylo více než 18 let!

a souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde. S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko “OK” souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

tel: +420 774 305 098 Po-Pá 9:00 - 16:30


» Zrušení objednávky

Obchodní podmínky SexShop-Erotic.cz

I. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku maximálně do doby, než bude objednávka potvrzena operátorem a následně expedována. Po uplynutí této doby je možné provést zrušení jen ve výjimečných případech:

- zboží není na skladech, zboží se již nevyrábí, nebylo dodáno dodavatelem nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele / výrobce zboží.
- nebyla provedena platba za zboží, při zvolení platby "platba předem na účet" nebo podezření na falešnou objednávku není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybné údaje, nereaguje na emaily, sms, nezvedá telefon, nedostupný.

-v případě, že se v online obchodě objeví evidentní chybná cena (např. pokud jde o zboží jehož cena se odlišuje od obvyklé ceny u konkurence, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena 0 Kč nebo jiná očividně chybná cena), prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou, ale může kupujícímu nabídnout dodání zboží za korektní cenu. Pokud kupující v tomto případě s korektní cenou zboží nesouhlasí, může od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Kupující je vždy informován na jím zadanou emailovou adresu (případně telefonicky) o důvodu zrušení jeho objednávky a je mu nabídnuto náhradní řešení vzniklé situace. Kupující se zavazuje při neodebrání, či odmítnutí zásilky z důvodů spočívajících na jeho straně, (tzv. objektivní odpovědnost kupujícího), zaplatit prodávajícímu škodu způsobenou marně vynaloženými náklady ve výši 145,-Kč. 

II. Záruční podmínky

SexShop-Erotic.cz poskytuje na veškeré zboží zákonnou záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě výměny zboží do lhůty 14, dní za jiné zboží získává kupující záruční lhůtu novou v délce 24 měsíců. V případě reklamace a výměny zboží za nové, reklamační zákonná lhůta pokračuje od nákupu reklamovaného zboží.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené běžným užíváním.

III. 14denní záruka vrácení peněz

Kupující má právo dle §53, odst.7 Obč.Z. odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku (přes internet). Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží, vykazuje-li zaslané zboží vadu, postupuje kupující jako při běžné reklamaci.

Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva o vrácení zboží, musí odstoupení od smlouvy doručit písemně nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Při splnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vrácena částka odpovídající kupní ceně zboží. Kupujícímu bude částka vrácena nejpozději do 14 dnů od termínu, kdy nakupující zboží vrátil nebo doložil, že zboží odeslal přepravní službou.

Kupující nemůže uplatnit toto právo v případě, že porušil prohlídkou tzn."pečeť kvality" označenou logem (rozbalil originální obal) u výrobků hygienického charakteru (například vibrátory, dilda, nafukovací panny, masturbátory, vakuové pumpy, připínací sady, kondomy, lubrikační gely a masážní oleje, vibrační vajíčka, Venušiny kuličky, intimní šperky, erotické sady, veškeré anální pomůcky a další), kdy dochází k nemožnosti jeho použití jiným kupujícím s ohledem na obecné zásady hygieny a ochrany zdraví.

Dle směrnice EU L 144_19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.6.1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97_7_ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za tzv. Zboží zvláštního (intimního) charakteru a jejich vracení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 patří i spodní prádlo u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích.

- náklady na vrácení zboží (za dopravu) hradí kupující.
- nakupujícímu vrátíme částku za zboží rovnající se kupní ceně zboží + náklady za nejlevnější dopravu k zákazníkovi. (Nejlevnější doprava je zdarma). Peníze zpět zasíláme jenom bankovním převodem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy u zboží u kterého porušil hygienický obal, čímž by zboží z hygienické stránky znehodnotil.
- zboží zasláno na fakturační adresu nebude přijato (zboží zasílejte na adresu pro reklamace – viz kontakt)
- zboží určené k vrácení nepřijímáme na dobírku – zásilka nebude odebrána.
- zboží určené k vrácení odeslané po termínu 14 dnů od data převzetí bude odesláno kupujícímu na jeho náklady
- nepřijímáme vrácené zboží bez podepsaného formuláře vrácení (viz: Formulář pro reklamaci a vrácení zboží pdf. (najdete ho níže) - výměny zásilka bude odeslána zpět kupujícímu na jeho náklady
- vzhledem k velmi častému poškození – nepřijímáme vrácené zboží odeslané k nám v obálkách nebo v bublinkových obálkách – zásilka nebude vůbec odebrána. V případě odebrání bude odeslána zpět na náklady kupujícího.

IV. Reklamační řád

Kupující, je bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámí prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu elektronickou formou. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Při reklamaci zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal společně s reklamovaným zbožím veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. Erotické zboží (kompletní, nabíječka) na výměnu nebo reklamaci zasílejte bez dobírky na adresu: RomanZaNet s.r.o., Sokolská třída 2539/63, 70200, Moravská Ostrava. Neposílat na fakturační adresu, zásilka nebude přijata a vrátí se vám zpět. Více informací kontakt.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku, opotřebením, mechanickým poškozením nebo neodborným nastavením, modifikací, opravou nebo nesprávným způsobem použití neslučitelným s návodem k použití, technickými normami či bezpečnostními předpisy platnými v České republice. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od –20°C až 45°C. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží. Zboží posílejte kompletní, to znamená např. s nabíječkou a dalším příslušenstvím nutným k provozu. Pokud bude zaslané zboží nekompletní, prodejce může reklamaci zamítnout.

Veškeré reklamace jsou vyřízeny ve lhůtě do 30 dnů od převzetí vadného zboží prodávajícím.

Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě, reklamaci, výměně převzít, budeme účtovat skladné za každý započatý den 30 Kč – viz ustanovení § 2170 odst. 3 občanského zákoníku. Bude mít právo požadovat úplatu za uskladnění výrobku v případě jeho nevyzvednutí po vyřízení reklamace kupujícím. Zboží bude uloženo 2 měsíce na reklamační adrese viz Kontakt. Poté bude kupující upozorněn emailem, jestli nedojde k zaplacení skladného, zboží bude zlikvidováno.

Reklamace a vrácení zboží

Pokud chcete odstoupit od smlouvy nebo reklamovat zboží, doporučujeme stáhnout tento formulář a přiložit do balíku se zbožím.
 
Formulář pro reklamaci a vrácení zboží Reklamační formulář (PDF)
 
Adresa pro zaslání zboží zpět: RomanZaNet, s.r.o.  Sokolská třída 2539/63, 70200, Moravská Ostrava
(neposílejte na fakturační adresu, zásilka nebude přijata a vrátí se vám zpět)
 

V. Závěrečná ustanovení

Objednávky vytvořené mezi kupujícím a prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká mezi kupujícím a prodávajícím řádná kupní smlouva uzavřená za pomoci komunikace na dálku.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2023. Provozovatel internetového obchodu Kontakt


 

MDgwMj